Acceptance and commitment therapie, hiertoe ACT, is een nieuwe vorm(3de generatie) van gedragstherapie die cliënten helpt flexibel om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen, zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht waardevol vinden. ACT is erkend als een “evidence based” therapie en is effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt. Er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm.

ACT wordt in recente lectuur uitgelegd door 6 processen of vaardigheden die samen de “hexaflex” vormen.

ACT hexaflexAcceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen en emoties.

Defusie: Losmaken en afstand nemen van je gedachten.

Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).

Hier en Nu: Bewustwording van het Hier en Nu.

Waarden: Ontdekken wat voor jou belangrijk is.

Toegewijd Handelen: Investeren in je doelgerichte waarden.

ACT wordt vaak uitgelegd met metaforen, beelden en verhalen. Hierin kan de beeldende creativiteit van de client enorm bijdragen en de ervaring versterken. Hiernaast worden ook relaxatie oefeningen gebruikt alsook mindfulness training enzoverder.

Sing2ACT gaat een kleine stap verder en implementeert klank oriënterend zingen in de mix. Zo kunnen klanten bij diverse ACT vaardigheden hun luister vaardigheden ook gebruiken in het begrijpen of ervaring van een ACT oefening. Sterker nog zal zingen door middel van oxytocine productie deze ervaring versterken.