Acceptance and commitment therapie(ACT) is een nieuwe vorm(3de generatie) van gedragstherapie die cliënten helpt flexibel om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen, zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht waardevol vinden.

Lees meer